Đà Nẵng - Sơn Trà - Núi Thiên Ấn - Đảo Lý Sơn - Làng Sơn Mỹ

HA4-LS.V
  • HA4-LS.V
  • 2.950.000 VNĐ
  • 4 ngày - 3 đêm
  • Máy bay
  • Theo yêu cầu
  • Hồ Chí Minh
  • Quảng Ngãi

Tìm tour

Tour trong nước Tour nước ngoài
Điểm khởi hành:
Điểm đến:
Giá:

Liên hệ

6A De Tham St., Dist .1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

 

Điện thoại: +84 28 3920 7390

 

Fax: +84 28 3920 7391

 

Email:info@honganhtravel.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Email:

 

Câu hỏi của Bạn: